Sklep on-line

PROJEKT NR POPW.01.02.00-28-0031/21 „Internacjonalizacja działalności firmy PROTEKTOR BHP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

PROJEKT NR POPW.01.02.00-28-0031/21

 

PROJEKT  NR POPW.01.02.00-28-0031/21 „Internacjonalizacja działalności firmy PROTEKTOR BHP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest całościowe przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia na rynek niemiecki produktu firmy PROTEKTOR BHP-folia stretch” X POWER PLUS” folia do pośredniego i bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Planowane efekty:

Sprzedaż folii stretch” X POWER PLUS” na rynku niemieckim.