Sklep on-line

PROJEKT  NR POPW.01.02.00-28-0031/21 „Internacjonalizacja działalności firmy PROTEKTOR BHP” w ramach  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Pojemniki na odpady niebezpieczne

Pojemnik na przepracowany olej - Pojemnik na odpady niebezpieczne

Pojemnik na przepracowany olej

Pojemnik na odpady niebezpieczne

15-158-1581-01

Pojemnik na odpady płynne M020 - Pojemnik na odpady niebezpieczne

Pojemnik na odpady płynne M020

Pojemnik na odpady niebezpieczne

15-158-1581-02

Pojemnik na odpady niebezpieczne M018 - Pojemnik na odpady niebezpieczne

Pojemnik na odpady niebezpieczne M018

Pojemnik na odpady niebezpieczne

15-158-1581-03

Pojemnik na zaolejone odpady - Pojemnik na odpady niebezpieczne

Pojemnik na zaolejone odpady

Pojemnik na odpady niebezpieczne

15-158-1581-04

Pojemnik na akumulatory M008 - Pojemnik na odpady niebezpieczne

Pojemnik na akumulatory M008

Pojemnik na odpady niebezpieczne

15-158-1581-05

Pojemnik Eko Box - Pojemnik na odpady niebezpieczne

Pojemnik Eko Box

Pojemnik na odpady niebezpieczne

15-158-1581-06

Pojemnik na świetlówki i żarówki M014 - Pojemnik na odpady niebezpieczne

Pojemnik na świetlówki i żarówki M014

Pojemnik na odpady niebezpieczne

15-158-1581-07

Pojemnik na przeterminowane lekarstwa Medik - Pojemnik na odpady niebezpieczne

Pojemnik na przeterminowane lekarstwa Medik

Pojemnik na odpady niebezpieczne

15-158-1581-08

Pojemnik na zużyte baterie lub leki M006 - Pojemnik na odpady niebezpieczne

Pojemnik na zużyte baterie lub leki M006

Pojemnik na odpady niebezpieczne

15-158-1581-09

Centra 2 x 70L - pojemnik na zużyte baterie - Pojemnik na odpady niebezpieczne

Centra 2 x 70L - pojemnik na zużyte baterie

Pojemnik na odpady niebezpieczne

15-158-1581-10